Aplikátory na brachyterapiu (vnútorné ožarovanie)

Projekty / Energia pre život

1. júla 2016
Na Onkologickom oddelení FN Trenčín sa minulý rok liečilo cez 900 nových pacientov rádioterapiou a veľa ďalších chemoterapiou. Rádioterapia je základnou onkologickou liečbou a pri mnohých nádorových ochoreniach je to definitívna liečba s kuratívnym zámerom. Ide o nádory v oblasti hlavy a krku, pľúc, gynekologické nádory a nádory konečníka. Pri posledných spomenutých sa využíva brachyterapia – vnútorné ožarovanie – kde sa zavádza rádioaktívny žiarič priamo do blízkosti nádoru. Takto sa docieli vysoká dávka žiarenia priamo v nádore a nízka dávka v zdravých tkanivách. Pri tejto metóde je nutné použitie aplikátorov s tienením – aby sa ochránili zdravé tkanivá v blízkosti rádioaktívneho žiariča.

Diskusia