akcia "Naše mesto" -

Projekty / Energia pre prírodu

15. júna 2012
brigádnícka činnosť v rámci dobrovlľníckej akcie "Naše mesto" čistenie parku, chodníka okolo rybníka

Diskusia