80 výročie futbalu v Trakoviciach -II etapa rekonštrukcie TJ

Projekty / Energia pre život

2. februára 2013
Obec Trakovice chce zrealizovať II. etapu rekonštrukcie budovy areálu TJ, ktorá spočíva v rekonštrukcii šatní A mužstva, dorastu, spŕch, vybudovaní miestnosti pre rozhodcov, klubovne a sociálnych zariadení pre návštevníkov areálu TJ. Rekonštrukciu uskutočníme svojpomocne, za účasti sponzorov, podnikateľov z Trakovíc. Predpokladané náklady sú cca 20 tis €.Odovzdanie priestorov do užívania sa uskutoční pri Oslavách 80.výročiu vzniku futbalu v Trakoviciach 6.-7. júla 2013.Oslavy sa uskutočnia za účasti legionárov Trakovíc a Spartaka Trnava. Družstvá FO Trakovíc zohrajú priateľské zápasy s FO z blízkeho okolia. Spestrením bude aj kultúrny program

Diskusia