75. výročie vzniku mesta Partizánske

Projekty / Energia pre kultúru

1. júna 2013
zabezpečenie kultúrnych podujatí k výročiu mesta spojené s oslavami a prezentáciou súborov mesta Partizánske

Diskusia