700. výročie prvej písomnej zmienky o obci

Projekty / Energia pre kultúru

19. júla 2014
prezentácia obce, vydanie monografie, spestrenie kultúrneho života obyvateľov, zachovanie kultúrneho dedičstva v obci

Diskusia