7. Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium ORA ET ARS – SKALKA 2014

Projekty / Energia pre život

30. marca 2014
Sympózium je tradičným podujatím od r. 2008. Prechádzalo postupným vývojom, kedy sa obohacovalo a získavalo si kredit u umelcov, verejnosti a dobrovoľníkov. Zainteresovanosť všetkých zúčastnených – výtvarníkov, literátov, historikov, organizátorov, dobrovoľníkov a priaznivá umelecká odozva a konkrétne výstupy zo sympózia – umelecké diela, katalóg, seminár i kultúrno-historická príloha OKNO, je zárukou pokračovania výtvarno –literárneho sympózia a tiež historických seminárov. Sympózia sa v doterajších piatich ročníkoch 2008 – 2013 zúčastnilo 47 výtvarníkov a 21 literátov zo Slovenska.

Diskusia