6. Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium ORA ET ARS – Skalka 2013

Projekty / Energia pre život

15. marca 2013
vytvoriť priestor na nadviazanie medzinárodného, zmysluplného výtvarného,literárneho a historického dialógu v súvislosti s historickou reflexiou miesta s jedinečným genius loci objektu starobylého kláštora na Veľkej Skalke prepojiť výtvarné a literárne umenie – umožniť dialóg dvoch rôznorodých disciplín, ktoré sa navzájom obohacujú spropagovať významné historické, sakrálne miesto – Skalku pri Trenčíne a zviditeľniť ju tak ako po umeleckej, sakrálnej stránke a tiež aj upozorniť na jej možnosti a potenciál v oblasti cestovného ruchu v kontexte historických spoločenských a kultúrnych reálií vydať historickú prílohu OKNO katalógu a uskutočniť historický seminár

Diskusia