5. Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium ORA ET ARS – SKALKA 2012

Projekty / Energia pre kultúru

1. mája 2012
• vytvoriť priestor na nadviazanie medzinárodného, zmysluplného výtvarného a literárneho dialógu v súvislosti s historickou reflexiou miesta s jedinečným genius loci historického objektu starobylého kláštora na Veľkej Skalke • prepojiť výtvarné a literárne umenie – umožniť dialóg dvoch rôznorodých disciplín, ktoré sa navzájom obohacujú • rozvíjať tradíciu sympózií v trenčianskom regióne • budovať hodnotnú sympoziálnu zbierku mesta Trenčín • spropagovať významné historické, sakrálne miesto – Skalku pri Trenčíne a zviditeľniť ju tak ako po umeleckej, sakrálnej stránke a tiež aj upozorniť na jej možnosti a potenciál v oblasti cestovného ruchu • v kontexte historických spoločenských a kultúrnych reálií vydať historickú prílohu katalógu OKNO – 12 storočí a uskutočniť historický seminár

Diskusia