5 krokov k moderným budovám

Projekty / Energia pre prírodu

10. októbra 2018
Pracovno-spoločenské podujatie (10.10. v Bratislave), ktorého pracovná časť bude o prezentácii 5 princípov verejných politík – krokov k moderným budovám: 1. riadne uplatňovanie existujúcej legislatívy (energetické certifikáty, stavebné konanie), 2. posilnenie postavenia samosprávy (majú svoje budovy a ostatné sú vždy tiež u nich), 3. podpora pre inovácie a BAT, 4. prilákanie súkromných investícií (verejné budovy, nájomné bývanie) 5. a podpora tých skupín, ktoré si samé pomôcť nevedia (nízke príjmy a pod.).

Diskusia