40 ROČNÝ PODNÁJOMNÍK SLOVENSKEJ PRÍRODY

Projekty / Energia pre prírodu

1. júla 2014
Jadrová energia je najdiskutovanejšou témou v oblasti získavania energií a vo výrobe elektrickej energie.Najsilnejším argumentom jej protivníkov je negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.Na Slovensku máme 40r.skúsenosť s vplyvom Atómových elektrární na životné prostredie a zdravie občanov.40 r. je vedecky zmonitorovaných a vyhodnotených.V dokumente máme ambíciu pracovať so 40r.faktami,štatisticky porovnávanými a informačne obohatenými skúsenosťami vedcov z Ruska, Francúzska,Talianska a Nemecka.Cieľom dokumentu je zozbierať,čo najviac pravdivých informácii a podať slovenskému divákovi,čo najrelevantnejší a ucelený obraz danej problematiky.

Diskusia