4. medzinárodná vedecká konferencia a workshopy OZE 2013

Projekty / Energia pre život

21. mája 2013
Cieľom konferencie je vytvorenie spoločnej platformy pre výskumných pracovníkov a odborníkov zaoberajúcich sa rôznymi oblasťami obnoviteľných zdrojov energie. Konferencia umožní vzájomné porovnanie a výmenu skúseností, čo už v oblasti základného výskumu materiálov a systémov pre OZE, ale aj možnosti reálneho praktického využívania OZE v hospodárstve v náväznosti na ekonomické a ekologické aspekty.

Diskusia