23.sympózium AER

Projekty / Energia pre prírodu

29. septembra 2013
Medzinárodné sympźium Atomic Energy Research je zamerané na reaktorovú fyziku a bezpečnosť reaktorov VVVR

Diskusia