1st AIESEC Slovakia Youth to Business Forum

Projekty / Energia pre vzdelanie

16. júla 2012
Cieľom projektu je sprostredkovať študentom vysokých škôl stretnutie s firmami a ich zástupcami. Prostredníctvom workshopov a diskusií chceme podporiť zvýšený záujem a angažovanosť mladých ľudí v otázkach týkajúcich sa sociálno-ekonomickej reality v národnom i globálnom merítku. Ústrednými témami projektu sú inovácie, spoločensky zodpovedné podnikanie a leadership.

Diskusia