19. medzinárodný festival lokálnych televízií

Projekty / Energia pre život

11. júna 2013
Festival je svojou jedinečnosťou,programom a zastúpením krajín významným prostriedkom propagácie krajiny,jej kultúry,audiovizuálnej a mediálnej tvorby,ako aj prostriedkom medzikultúrneho dialógu a výmeny kultúrnych hodnôt.Za 18 rokov sa tu stretli tvorcovia z oblasti audiovízie,mediálni pracovníci z desiatok televízií a renomovaných svetových mediálnych spoločností,predstavitelia produkčných spoločností aj nezávislí tvorcovia,experti a predstavitelia vedeckých a kultúrnych inštitúcií.Jedno z kľúčových podujatí Košice 2013 má niekoľko častí : Súťažnú prehliadku,pracovné stretnutia a workshopy,nesúťažnú prehliadku filmov v kinách- Európa na plátne a kultúrne podujatia pod názvom Esencia Košíc.

Diskusia