16.medzinárodná konferencia "Riadenie kvality v energetike" na tému : Zabezpečovanie integrovaného manažérstva

Projekty / Energia pre prírodu

24. apríla 2013
Odborné zameranie konferencie: Integrované systémy manažérstva; Zabezpečovanie bezpečnosti enviromentu , Riadenie projektov, Skúsenosti z praxe riadenia projektov.

Diskusia