15. rokov tanca, hudby, spevu v DFS Kornička z Trenčína (doplnenie krojovej základne)

Projekty / Energia pre kultúru

1. februára 2014
V októbri 2014 sa DFS Kornička so 120 deťmi a ich vedúcimi predstaví širokej verejnosti profilovým program pri príležitosti 15. výročia. Požadovaný príspevok chce DFS Kornička použiť na realizáciu osláv 15. výročia jeho vzniku a doplnenie krojovej základne. Činnosť DFS Kornička bola doteraz prínosom k rozvoju kultúrnych hodnôt mesta Trenčín a rovnako prispieva k zmysluplnému využívaniu voľného času detí. Podieľa sa svojou mierou na výchove novej generácie detí a mladých ľudí, ktorí majú vzťah k duchovným hodnotám, k tradíciám svojho regiónu a majú možnosť svoje mesto reprezentovať, nielen doma ale i za hranicami Slovenska.

Diskusia