120. výročie založenia Arboréta Mlyňany

Projekty / Energia pre prírodu

20. apríla 2012
V roku 2012 si Arborétum Mlyňany pripomína 120. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti môže laická a odborná verejnosť navštíviť spolu 11 podujatí, ktorých ambíciou je propagovať činnosti ktoré organizácia vykonáva. Popri najvýznamnejších podujatiach - Ambrózyho dňoch venovaných spomienke na zakladateľa arboréta a medzinárodnej vedeckej konferencii Dendrologické dni, je pripravených deväť podujatí s programom pre deti, mladých ľudí, rodiny s deťmi a seniorov. Hlavným motívom podujatí je poukázať na existenciu výnimočného dendrologického objektu na Slovensku s bohatou vedeckou a odbornou náplňou, na jeho bohatú históriu a z pohľadu turizmu ako na výrazné regionálne špecifikum.

Diskusia