1150. výročie príchodu vierozvetcov s.Cyrila a Metóda

Projekty / Energia pre kultúru

1. júla 2013
Obec si začiatkom júla pripomína 1150. výročie príchodu vierozvetcov Cyrila a Metoda na naše územie.Touto významnou udalosťou, ktorá presahuje historický rámec chceme osloviť všetky vekové skupiny obyvateľov širokého okolia. Pozvaní sú: veľvyslanectvo Bulharskej republiky, poslanci NR SR, účasť potvrdil a hlavný prejav potvrdil predseda Matice slovenskej pán Tkáč Marián a ďalší vzácni hostia.

Diskusia