10. Medzinárodné stretnutie slavkovov.

Projekty / Energia pre kultúru

25. augusta 2017
Obec Slavkovce, v zastúpení starostkou obce Ing. Ivetou Pavlikovou, Vás týmto žiada o poskytnutie finančného daru. Naša obec v auguste 2017 organizuje 10. výročie medzinárodného stretnutia slavkovov, za účasti zástupcov miest a obcí z Českej republiky, Poľska a Slovenska. Je to stretnutie obcí a miest, ktoré majú vo svojom názve slavkov.Je to pre našu obec veľmi významná udalosť, pretože toto stretnutie je každoročne organizované v jednom zo slavkovov a organizácia 10. výročia pripadla práve nám.Toto medzinárodné stretnutie bude spojené s oslavami 715. výročia 1. písomnej zmienky o obci Slavkovce.Tento finančný darbude použitý na prípravu tohto stretnutia a osláv.

Diskusia