1. Bedmintonová Liga Firiem

Projekty / Energia pre život

3. marca 2012
1.Bedmintonová Liga Firiem je projekt zameraný na spojenie potrieb trénujúcich detí a potrieb ľudí z veľkých spoločností hrať bedminton. Firmy hrajú počas 1/2 roka proti sebe bedminton a jedno družstvo (firmu) vytvoria deti a aktívne sa zúčastňujú tejto dlhodobej súťaže. Benefitom pre firmy je teambulding, aktívne športovanie zamestnancov, nadväzovanie nových športových, pracovných a medziľudských vzťahov s inými firmami. Benefitom pre hrajúce deti je herná aktivita, aktívne športovanie so seberovnými a s dospelými, pocit dôležitosti, dôvery a zodpovednosti, nakoľko deti sú aj rozhodcami turnaja.

Diskusia