profil organizácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Tr. A. Hlinku 1
Nitra

www.ukf.sk
ukf@ukf.sk

Popis:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) je vzdelávacou, vedeckou a umeleckou verejnoprávnou a samosprávnou inštitúciou, ktorá sa zriaďuje a zrušuje zákonom. Hlavným poslaním UKF v Nitre je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie alebo umelecká činnosť.


Počet projektov:

2

Počet príspevkov v blogu:

0Registrovaný od:

18.04.2016