profil organizácie

Trenčianska nadácia

Trenčianska nadácia

Kniežaťa Pribinu 3
Trenčín

www.trencianskanadacia.sk
tnn@trencianskanadacia.sk

Popis:

Poslaním nadácie je rozvíjanie darcovstva a podpora budovania sociálneho kapitálu v trenčianskom regióne. Nadácia ponúka darcom možnosti ako realizovať ich vlastné nápady a zároveň podporiť zmysluplné aktivity, ktoré prinášajú zlepšenie životných podmienok pre celú komunitu.


Počet projektov:

4

Počet príspevkov v blogu:

5


Registrovaný od:

02.10.2014