profil organizácie

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Letná 9
Košice

www.fei.tuke.sk
sekrdek.fei@tuke.sk

Popis:

Vládnym nariadením č. 79/1969 Zb. zo dňa 21. júla 1969 bola zriadená dnešná Fakulta elektrotechniky a informatiky, vtedy ešte pod názvom Elektrotechnická fakulta. Široké spektrum vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti, ako aj štruktúra fakulty mapuje tri nosné smery rozvoja: informatika a kybernetika, elektronika a telekomunikácie, elektroenergetika a silnoprúdová elektrotechnika.


Počet projektov:

4

Počet príspevkov v blogu:

0


Registrovaný od:

02.10.2014