profil organizácie

Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia rodičov postihnutých detí a mládeže

Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia rodičov postihnutých detí a mládeže

Sládkovičova 2
Levice

postihnutedetilevice.wbl.sk
sidlovazlatica@gmail.com

Popis:

Základná organizácia rodičov zdravotne postihnutých detí a mládeže je občianske združenie, ktoré pôsobí v levickom okrese a združuje rodičov cca 120 detí a mládež s rôznym telesným postihnutím, na invalidných vozíkoch, s rôznymi telesnými deformáciami, ale aj deti s mentálnym postihnutím, onkologických pacientov, alergikov, astmatikov a pod.


Počet projektov:

2

Počet príspevkov v blogu:

0


Sociálne médiá:


Postihnuté deti Levice


Registrovaný od:

02.10.2014