profil organizácie

Slovenská nukleárna spoločnosť

Slovenská nukleárna spoločnosť

Okružná 5
Trnava

snus.sk
blazena.bajakova@vuje.sk

Popis:

Slovenská nukleárna spoločnosť (ďalej SNUS) je dobrovoľná nezisková organizácia typu občianskeho združenia, ktorá združuje odborníkov z oblasti jadrovej techniky, jadrovej energetiky a využitia ionizujúceho žiarenia. Údaje SNUS: IČO: 34028455 DIČ: 2021136458 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Trnava, IBAN: SK 12 0900 0000 0000 4554 6525 Adresa: Okružná 5, 918 64 Trnava


Počet projektov:

5

Počet príspevkov v blogu:

0


Registrovaný od:

02.10.2014

Organizácia nemá žiadne blogové príspevky