profil organizácie

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Záhradnícka 19
Prievidza

www.rkcpd.sk
info@rkcpd.sk

Popis:

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi je kultúrno-osvetovou, metodicko-poradenskou, výchovno-vzdelávacou a informačno-dokumentačnou organizáciou s regionálnou pôsobnosťou, ktorá v zmysle zákona o osvetovej činnosti č. 60/2000 napomáha rozvoju kultúry v regióne hornej Nitry, v okresoch Prievidza a Partizánske.


Počet projektov:

4

Počet príspevkov v blogu:

60Registrovaný od:

02.10.2014