profil organizácie

Obec Rybník

Obec Rybník

Hlavná 2, 93523 Rybník
Rybník

www.obecrybnik.sk
podatelna@obecrybnik.sk

Popis:

Rybník je obec na Slovensku v okrese Levice. Leží na prelome juhozápadného okraja Štiavnických vrchov a nivy Hrona, v blízkosti výrazného útvaru nazývaného Slovenská Brána. V k. ú. sa nachádzajú dve významné lokality. Jednou z nich je Kusá Hora, ktorá je súčasťou jedinečného geomorfologického útvaru Slovenskej brány zjazvenej kameňolomom, ktorý sa lokálne nazýva Galiba. Druhou lokalitou je andezitový masív Krivín, ktorý bol vyhlásený za prírodnú rezerváciu. Toto územie má veľký význam z hľadiska výskytu veľkého počtu chránených, vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Prvá písomná zmienka spomína obec pod názvom Scelleus v roku 1075. Počet obyvateľov v obci je 1421.


Počet projektov:

1

Počet príspevkov v blogu:

0Registrovaný od:

02.02.2016