profil organizácie

Občianske združenie LES

Občianske združenie LES

Ul. 1. mája 38
Liptovský Mikuláš

www.spravatanap.org
viera.kacerova@sopsr.sk

Popis:

Tatranský národný park je najstarším národným parkom Slovenska. Tvorí ho najvyššia horská skupina v karpatskom oblúku s najvyšším vrcholom - Gerlachovským štítom (2655 m n.m.). Člení sa na 2 základné podcelky - Východné Tatry (Vysoké a Belianske Tatry) a Západné Tatry. Zložitú geologickú stavbu Tatier tvorí sústava početných predvrchnokriedových tektonických jednotiek zaraďovaných k tatriku, fatriku (veporiku) a hroniku.


Počet projektov:

6

Počet príspevkov v blogu:

14


Registrovaný od:

02.10.2014