profil organizácie

nezisková organizácia Projekt DOM.ov

nezisková organizácia Projekt DOM.ov

Požiarnická 3967/17
Prešov

http://projektdomov.sk/o-projekte-domov/
marian.zeman@projektdomov.sk

Popis:

Životné podmienky v marginalizovaných rómskych komunitách (nevhodné podmienky bývania bez základných štandardov ako voda, kanalizácia, elektrika) bránia rodinám a jednotlivcom vymaniť sa z tohto prostredia bez pomoci majoritnej spoločnosti. Nezisková organizácia Projekt DOM.ov vznikla, aby pomáhala odstrániť príčiny sociálneho a priestorového vylúčenia tejto komunity tým, že ponúka rodinám a jednotlivcom možnosť zapojiť sa do programu Projektu DOM.ov prostredníctvom, ktorého si môžu svojpomocne postaviť svoj vlastný dom, pri čom im nezisková organizácia Projekt DOM.ov aktívne pomáha.


Počet projektov:

1

Počet príspevkov v blogu:

0Registrovaný od:

06.07.2020