profil organizácie

Mestské kultúrne stredisko Tlmače

Mestské kultúrne stredisko Tlmače

Námestie odborárov 5
Tlmače

www.mestotlmace.sk
adriana.kuklova@mestotlmace.sk

Popis:

Organizácia je správcom časti vecného a finančného majetku Mesta Tlmače, ktorého výlučným vlastníkom je Mesto Tlmače. Jej úlohou je vytváranť podmienky pre spoločenské a hodnotné tvorivé aktivity, ako aj uspokojovať a podnecovať kultúrne a spoločenské aktivity občanov.


Počet projektov:

6

Počet príspevkov v blogu:

0Registrovaný od:

02.10.2014