profil organizácie

Mesto Nováky

Mesto Nováky

Nám.SNP 349/10
Nováky

www.novaky.sk
primator@novaky.sk

Popis:

Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.


Počet projektov:

1

Počet príspevkov v blogu:

1


Registrovaný od:

24.08.2015