profil organizácie

Meetpoint Šaľa

Meetpoint Šaľa

Vlčanská 6A
Šaľa

www.coworking-sala.sk
ahoj@peterbartos.sk

Popis:

Cieľom združenia je rozvíjanie aktivít na miestnej a regionálnej úrovni v oblasti podpory vzdelávania, podnikania a vytvárania podmienok pre efektívnu výmenu znalostí medzi obyvateľmi regiónu, čím chce združenie napomáhať k ekonomickému rozvoju regiónu. Za týmto účelom združenie uskutočňuje vzdelávacie, publikačné a konzultačné činnosti.


Počet projektov:

0

Počet príspevkov v blogu:

3Registrovaný od:

11.03.2015

Organizácia nemá žiadne projekty