profil organizácie

INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Na Vŕšku 8
Bratislava

www.iness.sk
richard.durana@iness.sk

Popis:

INESS je nezávislé, neštátne a apolitické občianske združenie, ktoré monitoruje činnosť a financovanie verejného sektora, hodnotí efekty legislatívnych zmien, vypracováva hĺbkové analýzy a odporúčania pre hospodársku politiku, organizuje medzinárodné i domáce konferencie, viacero vzdelávacích programov, publikuje vlastné knihy i preklady zahraničných diel a tiež ako najcitovanejší ekonomický think tank komentuje aktuálne ekonomické a spoločenské témy.


Počet projektov:

1

Počet príspevkov v blogu:

0



Registrovaný od:

02.10.2014