profil organizácie

Hroneko

Hroneko

č. d. 248
Nový Tekov

www.hroneko.sk
jimmy.kralik@gmail.com

Popis:

Sme mladé občianske združenie, ktoré svoje aktivity smeruje do podpory trvalo udržateľného rozvoja chotára obce Nový Tekov a okolia rieky Hron. Dôležitou súčasťou našej činnosti je starostlivosť o nevyužívanú chátrajúcu plochu a objekty vrátane okolitej prírody. Snažíme sa aktivizovať mladých a zlepšiť ich environmentálne povedomie. Máme skúsenosti s realizáciou projektu EÚ Mládež v akcii, vďaka čomu sme naštartovali potrebnú osvetu a šírenie informácií ohľadom separovania odpadov, kompostovania a nakladania s odpadmi v obci. Pravidelne organizujeme pre všetkých občanov našej obce odborné environmentálne prednášky za účasti renomovaných odborníkov. Prevádzkujeme areál obecného kompostoviska.


Počet projektov:

1

Počet príspevkov v blogu:

0


Registrovaný od:

02.10.2014