profil organizácie

Harmónia, n. o. Prievidza

Harmónia, n. o. Prievidza

Námestie slobody č. 14
Prievidza


olga.durcenkova@prievidza.sk

Popis:

Harmónia, n. o. je organizácia založená v roku 2004 mestom Prievidza a pôsobí v oblasti všeobecne prospešných služieb. Na území mesta spravuje a prevádzkuje dve pobytové zariadenia - Zariadenie núdzového bývania na Košovskej ceste č. 17/1, 3, 4 a Útulok pre bezprístrešných obyvateľov na Košovskej ceste č. 15 a 17/2.  V oboch zariadeniach poskytuje celoročné pobytové sociálne služby určené v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. za vopred určených zmluvných podmienok vždy na dobu určitú a v rovnakom rozsahu a kvalite pre každého klienta v nepriaznivej sociálnej situácii.


Počet projektov:

4

Počet príspevkov v blogu:

2


Registrovaný od:

02.10.2014