profil organizácie

Budovy pre budúcnosť

Budovy pre budúcnosť

Račianska 88B
Bratislava

www.bpb.sk
robl@bpb.sk

Popis:

Poslaním Budov pre budúcnosť (BPB) je aktívne formovať legislatívne prostredie, ktoré má zásadný vplyv na to, ako sa budovy stavajú a obnovujú. Presadzujeme podporu kvalitnej prípravy a realizácie komplexnej hĺbkovej obnovy a výstavby energeticky hospodárnych a udržateľných budov s kvalitným vnútorným prostredím. BPB sú alianciou SKGBC, ZpPOBD, iEPD, Slovenergookno, APES SR, FA STU a AVMI SK.


Počet projektov:

1

Počet príspevkov v blogu:

0


Registrovaný od:

28.09.2018