profil organizácie

Asociácia horských záchranárov

Asociácia horských záchranárov

Dom oblastného strediska HZS Vysoké Tatry, Starý Smokovec č. 23
Vysoké Tatry

www.ahz.sk
ahz@ahz.sk

Popis:

Asociácia horských záchranárov (ďalej aj „asociácia“) je dobrovoľnou, stavovskou organizáciou, združujúcou horských záchranárov podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.


Počet projektov:

3

Počet príspevkov v blogu:

2


Registrovaný od:

02.10.2014