profil organizácie

Arborétum Mlyňany Slovenskej akadémie vied

Arborétum Mlyňany Slovenskej akadémie vied

Vieska nad Žitavou 178
Slepčany

arboretum.sav.sk
arboretum.mlynany@savba.sk

Popis:

Arborétum Mlyňany SAV je špecializované pracovisko Slovenskej akadémie vied, botanická inštitúcia, ktorá spravuje najväčšiu zbierku cudzokrajných drevín na Slovensku a jednu z najbohatších v strednej Európe. Arborétum založil v roku 1892 Dr.Štefan Ambrózy-Migazzi, šľachtic pochádzajúci z maďarskej Tane (dnes Tanakajd).


Počet projektov:

1

Počet príspevkov v blogu:

0


Registrovaný od:

02.10.2014

Organizácia nemá žiadne blogové príspevky