profil organizácie

Arborétum Mlyňany SAV - detašované pracovisko Ústavu ekológie lesa SAV Zvolen

Arborétum Mlyňany SAV - detašované pracovisko Ústavu ekológie lesa SAV Zvolen

Vieska nad Žitavou 178
Vieska nad Žitavou

www.arboretum.sav.sk
arboretum.mlynany@savba.sk

Popis:

Arborétum Mlyňany SAV je špecializované pracovisko Slovenskej akadémie vied, botanická inštitúcia, ktorá spravuje najväčšiu zbierku cudzokrajných drevín na Slovensku a jednu z najbohatších v strednej Európe. Arborétum založil v roku 1892 Dr.Štefan Ambrózy-Migazzi, šľachtic pochádzajúci z maďarskej Tane (dnes Tanakajd).


Počet projektov:

4

Počet príspevkov v blogu:

0


Registrovaný od:

29.06.2016