Nadačný fond

V spolupráci s Nadáciou Pontis sme vytvorili Nadačný fond Slovenských elektrární, cez ktorý podporujeme tri kľúčové oblasti:

1. Prvou z nich, určenou mestám a obciam, je oblasť zvyšovania energetickej efektívnosti a znižovania emisií CO2 do ovzdušia.
2. Druhú oblasť predstavuje systematická finančná a nefinančná podpora organizáciám zaoberajúcim sa problematikou bezdomovectva. Budujeme sieť organizácií pomáhajúcich ľuďom bez domova pri návrate do bežného života, podporujúc aj nízkorozpočtové bývanie.
3. Treťou je rozvoj technických vied. Fond slúži na podporu študentov stredných a vysokých škôl, ktorým pomáha uskutočniť projekty a výskum, motivujúc k štúdiu technických smerov.

Fond funguje formou grantových kôl, pravidelne vyhlásených v jednotlivých oblastiach prostredníctvom portálu www.darca.sk. Doručené projekty posudzuje komisia zložená zo zástupcov Slovenských elektrární, Nadácie Pontis a predovšetkým z odborníkov na danú tematickú oblasť.

Zároveň vznikol zamestnanecký grantový program zameraný na podporu dobrovoľníctva zamestnancov.

Asociácia firemných nadácií

V situácii, keď výnosy z 2% dane z príjmu kontinuálne klesajú, sa 8 veľkých firemných nadácií a nadačných fondov, vrátane Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis, rozhodlo založiť spoločnú Asociáciu s cieľom prispievať k maximalizácii efektivity a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu.

Spojili sme sa, lebo chceme spolupracovať na kultivácii komunity firemných nadácií a spoločne prispievať k ďalšej podpore firemného darcovstva na Slovensku. Asociácia firemných nadácií vznikla v júni 2013 a jej činnosť zastrešuje Centrum pre filantropiu spoločne s Nadáciou Pontis, ktoré sú už viac než 10 rokov stabilnou a rešpektovanou súčasťou komunity slovenských mimovládnych organizácii.