Občianske združenie LES

Vyslobodenie malého nočného zlodeja

Energia pre prírodu

21. september 2015 12:26

... alebo ako sme šli ratovať tchora tmavého v jednej podtatranskej obci.

Pracovníci Správy TANAP neraz pomáhajú živočíchom, ktoré sa ocitli v ťažkostiach. Niektoré sú zranené, niektoré iba niekam zablúdia či uviaznu. Najčastejšie sa to stáva netopierom, ktoré sa ocitnú v priestoroch obytných budov. No na slobodu sme pomáhali už aj bobrom uväzneným vo vodných nádržiach a šachtách.

V poslednom prípade bolo treba ratovať tchora tmavého (Mustela putorius) v jednej podtatranskej obci. Uviazol v pletive oplotenia rodinného domu. Našťastie, nebol na drôt napichnutý, stačilo iba kliešťami uvoľniť akúsi slučku, ktorá ho sťahovala, a takmer bez zranení ihneď uháňal späť na slobodu.

Tchor sa živí rôznorodou živočíšnou potravou a často ju hľadá aj v blízkosti ľudských obydlí. Tu sa občas jeho korisťou stáva domáca hydina, vajíčka či malé králiky. Možno sme preto na slobodu pomohli malému nočnému a nešikovnému zlodejíčkovi.

Ak vieme a môžeme, tak pomôžeme aj takým, i keď ani nepatria medzi chránené druhy živočíchov.

 

Pavol "svišť" Ballo
krajinár
Správa TANAP


Diskusia