Energia pre kultúru

1. jún 2017 10:03

Výstava z tvorby akad. maliara Pavla Petráša st. – rodáka z Prievidze.

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a autor Vás pozývajú na vernisáž výstavy VÍTANIE JARI 3. júna 2017 o 17:00.

 

Viac o autorovi Pavlovi Petrášovi

  • Pavel Petráš sa narodil 5. júna 1931 v Prievidzi. V roku 1948 začal študovať na Vojenskej odbornej škole leteckých mechanikov v Liberci. Do roku 1972 pôsobil ako vojak z povolania v Liptovskom Mikuláši.
  • Výtvarnej tvorbe sa intenzívne venoval od roku 1955. Súkromne študoval u prvej dámy slovenského maliarstva Ester Šimerovej-Martinčekovej, u sochárov Mikuláša Štalmacha a Alfonza Groma, u maliarov Fera Kráľa a Vojtecha Mensatorisa.
  • Venoval sa grafike, monumentálnej tvorbe a maľbe. Jeho obľúbenými výtvarnými technikami sú pastel a olejomaľba. Bol dlhoročným aktívnym členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Žije a tvorí v Liptovskom Mikuláši.
  • Od roku 1956 sa zúčastňoval na domácich i zahraničných výstavách slovenského i československého výtvarného umenia. Individuálnych výstav bolo viac než šesťdesiat a kolektívnych približne osemdesiat! Zúčastnil sa aj na desiatich významných maliarskych a sochárskych sympóziách.
  • Jeho výtvarné diela sú zastúpené v mnohých súkromných zbierkach milovníkov výtvarného umenia, ale aj v rôznych kultúrnych, spoločenských inštitúciách a v galériách na Slovensku i v zahraničí, spomeniem aspoň niektoré: Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Pražský hrad, Považská galéria v Žiline, Galéria MIRO Praha – Berlín – Snina, Slovenská reštaurácia Praha, Galéria Ripustus Hammenlina vo Fínsku, Šarišská galéria v Prešove, Hotel Grand v Jasnej, Východoslovenská galéria v Košiciach, Kúpele Lúčky v Ružomberku, Slovenský fond výtvarných umení v Bratislave…
  • Za svoje výtvarné diela získal umelec viaceré ocenenia, medaily a uznania: v roku 1960 v celoštátnej súťaži Zväzu československých výtvarných umelcov získal cenu a odmenu za grafický cyklus „Všedný deň“. V celoslovenskej súťaži k 30. výročiu SNP získal odmenu a ceny obdržal aj na výstavách Architekti a výtvarníci Liptova v rokoch 1982 a 1987. Roku 1980 obdržal pamätnú medailu za zásluhy o rozvoj Galérie P. M. Bohúňa. V roku 2009 získal cenu mesta Liptovský Mikuláš za celoživotné dielo v oblasti výtvarného umenia. Ocenenia a medaily získal aj od mesta Prievidza a Matice slovenskej v Martine.

 

Reflexie

Obrazy Pavla Petráša sú jedinečnou zbierkou maliarstva: citlivého, presýteného efektom vnútorného svetla, pôsobiaceho jemnou farbou a diferencovanou hmotou bohatou na štruktúru obohatenú o priestorové prvky. Témy obrazov obsiahnuté v ich sugestívnych tituloch povzbudzujú našu predstavivosť. Obrazy sú stavané akoby z niekoľkých nasledujúcich tematických vrstiev, zdôrazňujúcich prvky formy a farby, zapamätaných z mnohých krajinkárskych situácií.

Pavel Petráš patrí k umelcom zvlášť dbajúcim o čistotu maliarskeho jazyka. Ukazuje obrovskú sympatiu ku krajine, ktorá ho obklopuje, interpretujúc ju v zápise priestoru a svetla a súčasne považujúc ju so železným dôsledkom ako kompozičný prvok roviny obrazu.

                Prof. Marian Jarzemski / Akademia Jana Dlugosa w Czestochowie

 

Ťažisko tvorivého interesu Pavla Petráša spočíva v dvoch základných a klasických výtvarných okruhoch. V krajinomaľbe a vo figurálnej kompozícii. Krajinomaliarske obrazy, oleje, tempery a kresba, vznikajú predovšetkým na základe dôverného, citového vzťahu a poznania podmanivej, baladickej, horskej prírody Liptova. Popri tradičných a sústavne príťažlivých motívov Liptovskej Mary, Bobrovca, Jalovca, popri motívoch majestátneho Choča usiluje sa Pavol Petráš, najmä v kresbách a temperách z posledného obdobia, o vyslovenie širšieho a všeobecnejšieho krajinárskeho názoru, ktorý v rozpätí impresívnej náladovosti a expresívnej pôsobnosti smeruje k vyššej, kultivovanej podobe osobitého maliarskeho odrazu a vyjadrenia jedinečných prírodných aspektov liptovskej krajiny a prírody.

                Bohumír Bachratý

 

Obrazy Pavla Petráša vyjavujú krajinu ako krajinu životnej symfónie. Maliar krajinu „nemaľuje“, ale žije v nej a s ňou vedno v rovnoramennom zväzku, rozpráva sa s ňou v nádeji na partnerskú odpoveď a odovzdanie sa. Má túto výnimočnú možnosť, pretože svoj Liptov dôverne pozná, a zdá sa, že aj krajina pozná jeho ako priateľa, partnera, znalca a spytujúceho vždy na niečo nové, iné, hľadané a ešte nenájdené.

                (Plenér Liptov, 1977)

Vstupné:  
1 € dospelí
0,50 € žiaci, študenti, ZŤP a seniori
vstup voľný vojnoví veteráni
možnosť úhrady kultúrnymi preukazmi

 

Kontakt: www.rkcpd.sk

 


Diskusia