Harmónia, n. o. Prievidza

V prievidzskej Harmónii vládne opäť harmónia

Energia pre život

25. august 2015 21:29

Za pomoci finančného príspevku sme vymaľovali zariadenie núdzového bývania pre osamelé matky s deťmi.

Zariadenie núdzového bývania v správe Harmónia, n.o. Prievidza slúži od založenia osamelým rodičom a ich deťom ako dočasné útočisko na preklenutie vážnych životných situácií.

Aj samotná organizácia prešla počas rokov existencie etapami, kedy sa musela popasovať s mnohými náročnými úlohami. Už niekoľko rokov má však na zvládanie svojej činnosti výborného partnera – Slovenské elektrárne. Prostredníctvom ľudí so srdcom na správnom mieste pomáhajú zariadeniu predovšetkým pri riešení situácií, ktoré si vyžadujú viac finančných prostriedkov. V uplynulých rokoch išlo o príspevok na rekonštrukciu nových priestorov po sťahovaní a vybudovanie detského ihriska.

Nanovo vymaľované

Čas uteká a to, čo bolo nové a čisté, sa predovšetkým na miestach, kde žije každodenným životom viac ľudí s deťmi, opotrebováva oveľa rýchlejšie. V tomto roku znova nastala situácia, keď bolo potrebné zariadenie kompletne vymaľovať. Keďže budova je staršia a problém s vlhkosťou pretrváva, skôr ako bolo možné pristúpiť k samotnému maľovaniu, odborní pracovníci vykonali potrebné ošetrenie stien protiplesňovými prípravkami. Potom sa chytili pomyselného žezla zasa pracovníci a predovšetkým obyvatelia zariadenia, priestory vyčistili a upratali. Aj vďaka Slovenským elektrárňam tu dnes už zasa naplno beží denný život v kultúrnych a čistých priestoroch, za čo ďakujú nielen pracovníci organizácie, ale tiež obyvatelia. Za pomoci príspevku vymaľovali sedem izieb, dve kuchyne, štyri kúpeľne a toalety a spoločné priestory chodieb a schodísk.

Význam zariadenia pre mesto i spoločnosť

Význam týchto zariadení je v živote mesta zásadný. V prvom rade rieši akútnu nepriaznivú situáciu obyvateľov, ktorí z rôznych dôvodov zostávajú bez domova a prostriedkov. Rovnako dôležitá je ich úloha pri riešení podobných problémov osamelých rodičov s deťmi. Pracovníci zariadenia svojim klientom pomáhajú nielen možnosťou bývania za veľmi výhodných finančných podmienok, nemenej dôležitou vecou je ich vzdelávanie v oblasti hospodárenia v domácnosti, starostlivosti o deti, orientácie v legislatíve, vytvárania a prehlbovanie hygienických a pracovných návykov. Harmónia n. o. spolupracuje so zariadeniami podobného charakteru v rámci celého Slovenska i s organizáciami, ktoré sa orientujú na pomoc sociálne znevýhodneným osobám.

 

Katarína Vráblová


Diskusia