Energia pre kultúru

9. marec 2017 15:22

Výstava tvorby študentov Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch.

  • Výstava je tvorivou cestou od tradičného zobrazovania cez štylizáciu po kritickú reflexiu sveta.
  • Prostredníctvom intuitívnej štylizácie sa zoznamujeme so základnými výrazovými prostriedkami ako sú kompozícia, tvar, symetria, pohyb, farba ...
  • Na základe individuálnej sebareflexie je sprostredkované originálne  poznanie reality. Tá sa zobrazuje pomocou symbolov, ktoré sú zašifrované na papieri, na plátne, v keramike a v textile. Výstavou sa prezentuje emocionálny svet mladej generácie.
  • Štúdiom na Súkromnej škole úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch garantujú osobnostný rozvoj individuálnych potrieb žiaka. Zabezpečujú rôzne aktivity, pravidelné odborné exkurzie a účasť na workshopoch. Organizujú vlastné autorské výstavy s pravidelnou periodicitou. Štúdium je bezplatné, študenti si pomôcky zabezpečujú na vlastné náklady.

Vstupné: 1 € /  0,50 € študenti, seniori / ZŤP, vojnoví veteráni – zdarma

Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19

Kontakt: www.rkcpd.sk


Diskusia