Energia pre prírodu

27. júl 2015 17:08

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN HORNÁ NITRA BOJNICE odporúča nenáročnú, ale krásnu túru po náučnom chodníku Nitrica, neďaleko Elektrární Nováky.

Obec Nitrica v okrese Prievidza vznikla v roku 1960 zlúčením dedín Račice a Dvorníky. Račice sú uvedené už v slávnej Zoborskej listine z roku 1113. Meno obce bolo odvodené od riečky, na brehu ktorej sa rozprestiera. Žije v nej niečo cez 1200 obyvateľov. Nitrické vrchy v blízkosti obce sú geomorfologickým podcelkom Strážovských vrchov (subprovincia Vnútorné Západné Karpaty). Sú tu vzácne dolomitové skaly, z ktorých sa naskytá krásny výhľad na celú kotlinu a okolité hory. V lesoch sa nachádzajú veľké kamenné útvary a vzácna flóra, napr. rastliny typické pre dolomitové lesostepi.

Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel podporuje v okolí svojich závodov projekty zamerané na ochranu prírody a životného prostredia. Neďaleko Nitrice sú Elektrárne Nováky, obci prispeli na vybudovanie náučného chodníka a poskytli niekoľko drevených konštrukcií na informačné tabule.

Chodník je možné absolvovať tromi okruhmi. Najdlhší meria približne 7 kilometrov a je na ňom 11 informačných tabúľ. Je vhodný pre bežných turistov, rodiny s deťmi i starších občanov. Prvá zastávka je v centre obce pred obecným úradom, zachytáva jej históriu a vznik erbu. Je na nej mapa celého chodníka a vypísané všetky zastavenia. Chodník pokračuje ďalej obcou a  okolím, je veľmi dobre značený. Na ďalších informačných tabuliach sa návštevník oboznámi so sakrálnymi pamiatkami obce, obchodovaním so šafranom, sušením ovocia, flórou, faunou a prírodnými útvarmi ako je napr. verejnosti prístupná Brložná jaskyňa.

Ľuďom, ktorí prechádzajú po komunikácii R2 cez Nitricu, padne do oka štíhly biely kríž vysoko nad obcou, ktorý býva vo večerných hodinách nasvietený. Vyzerá tajomný a vzdialený, a pritom stačí pohodlne zájsť autom do centra obce. Odtiaľ podľa informačných tabúľ a turistického značenia sa dostanete ľahko až ku krížu. Odmenou je veľmi pekný pohľad na Nitricu, kameňolom a okolité lesy.

Ďalšie zaujímavé túry v regiónoch závodov Slovenských elektrární si môžete pozrieť v publikácii Turistický bedeker okolia elektrární.


Diskusia