Energia pre kultúru

11. apríl 2016 14:37

Prijmite pozvanie na výstavu, ktorá nám odhalí sny, túžby a myšlienky ukryté v obrazoch Mgr. art. Miriam Kasperkevičovej - Bencovej.

20. 4. - 3. 6. 2016
Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19

SVET MIRIAM

Výstava z tvorby Mgr. art. Miriam Kasperkevičovej - Bencovej
Kurátor výstavy:
Jozef Vydrnák
Vernisáž: 20. apríl o 17:00

 

O autorke:

  • Miriam Kasperkevičová sa narodila 1970 v Bojniciach ako Miriam Bencová. Vyštudovala Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi a Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, odbor maľba u prof. R. Sikoru.
  • Okrem pedagogickej práce /Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi/ sa vo svojej voľnej tvorbe venuje maľbe, kresbe, tvorbe z farebného plochého skla - vitráži, kombinovaným technikám a inštalácii.
  • Spolupracuje ako lektorka výtvarných kurzov, školení, postupových súťaží (AMA, Výtvarné spektrum), Klubu výtvarníkov a kurátorka mnohých výstav neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Trenčianskom kraji. Žije a tvorí v Bojniciach.

 

„Práce Miriam Kasperkevičovej - Bencovej sa vyznačujú príklonom k filozofickému mysleniu. Hľadá pojmy a symboly na vyjadrenie vyšších skutočností a právd za hranicami racionálnej a empirickej skúsenosti. Vytvára svet primárnych mytológií, uberá sa k ideám, pre ktoré nachádza vlastnú ikonografiu v znakoch a symboloch. Zmysel umenia v jej ponímaní prerástol z pojmu chápania umenia ako javu estetického do pojmov psychologických, do pojmov hry, do javov metafyzických až transcendentálnych“.

              Eugénia Sikorová,  výtvarná teoretička

 

Kontakt: Bc. Katarína Súkeniková; 046 512 18 12; katarina.sukenikova@rkcpd.sk

www.rkcpd.sk


Diskusia