Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Štvrtok?Jedine koncert!L.Fančovič & R.Zoledziewski

Energia pre kultúru

25. apríl 2017 10:55

Vážna hudba v podaní klaviristu Ladislava Fančoviča a poľského saxofonistu Ryszarda Zoledziewskeho.

4. 5. 2017 (štvrtok) o 18:00 / Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19

ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT! klasika

L. FANČOVIČ & R. ZOLEDZIEWSKI

Program:

 • Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta pre husle a klavír č.25 G dur, KV 301. arr.R.Zoledziewski
  1. Allegro con spirito
  2. Allegro
 • Claude Debussy: Rapsodie
 • Darius Milhaud: Scaramouche
  1. Vif
  2. Modéré
  3. Mouvt de Samba
 • Ryszard Zoledziewski:  Sea Depths, 2011
 • George Geshwin: A Gershwin Fantasy

 

Ladislav Fančovič (SR)

ukončil štúdium na konzervatóriu v Bratislave v triede Mgr. Petra Čermana s titulom ‚Najlepší absolvent roka‘ v roku 2000. V rokoch 1999-2000 študoval na Akadémii múzických umení v Prahe v triede Prof. Mariana Lapšanského, v rokoch 2000-2002 na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Prof. Wolfganga Watzingera a v rokoch 2000-2005 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Prof. Mariana Lapšanského, kde svoje doktoradské štúdium ukončil v roku 2010.

Viackrát sa stal finalistom a laureátom domácich a medzinárodných súťaží: medzinárodná klavírna súťaž F.Chopina v Mariánskych Lázňach, medzinárodná súťaž E. Nyiregyhaziho v Krakove, súťaž študentov slovenských konzervatórií, medzinárodná klavírna súťaž Piano Bratislava, medzinárodná súťaž J. N. Hummela, súťaž Talent roku 2000 a 2002 atď. Svoje vzdelanie si dopĺňal účasťou na majstrovských kurzoch (Jan Wijn, Abbey Simon, Gyorg Sándor, Karl Heinz Kämmerling, Mikhail Voskresensky a.i.).

Vo svojom repertoári má viac než 20 klavírnych koncertov. Pravidelne vystupuje ako sólista s mnohými slovenskými a českými orchestrami napr. Slovenskou filharmóniou, Symfonickým orchestrom slovenského rozhlasu, Symfonickým orchestrom českého rozhlasu, Pražskou komornou filharmóniou, Filharmóniou Zielona Góra, Filharmóniou Bohuslava Martinů Zlín, Filharmóniou Hradec Králové, Solistes Europeéns Luxembourg, Bruno Walter Festival Orchestra, Štátnou filharmóniou Košice, ŠKO Žilina, Pressburger Philharmoniker, Slovenským komorným orchestrom pod vedením dirigentov Ondreja Lenárda, Vladimíra Válka, Friedricha Haidera, Františka Vajnara, Jerzyho Swobodu, Leoša Svárovského, Martina Leginusa, Kirka Trevora, Justusa Franza, Mária Košíka, Zbyňka Müllera, Jacka Martina Händlera a i.

Popri sólistickej činnosti je vyhľadávaným komorným hráčom a stálym členom zoskupení Hugo Kauder Trio, Faces Piano Trio a Berger Trio. Okrem koncertov na Slovensku a v Čechách účinkoval na významných festivaloch vo väčšine európskych krajín, Malajzii, USA a na Cypre. Ladislav Fančovič vydal pre vydavateľstvá Diskant, Pavlík Records, Hudobný fond a Slovak Radio Records viac než 20 CD nosičov, z ktorých najvýznamnejšie počiny sú: CD Ernö Dohnányi vol. 1 – premiérovo publikované štyri kusy, rapsódie a koncertné etudy pre klavír, CD Leopold Godowsky - Piano Sonata in E minor, ktorej naštudovanie je ojedinelým počinom v celosvetovom meradle. S husľovým virtuózom Milanom Paľom vydali okrem iného aj CD Eugen Suchoň – Piano & Violin Works – skladby pre klavír a husle, ktoré sú nahrané špeciálnou päťkanálovou technikou a v neposlednom rade spolu vydali aj komplet všetkých husľových sonát od J. Brahmsa a jedinečný komplet štyroch CD s kompletným dielom husľových sonát od L. van Beethovena.

Vo svojom repertoári Ladislav Fančovič rád siaha po veľmi náročných a málo hrávaných skladbách, ktoré sa z dôvodu obtiažnosti zriedkavo objavujú na programoch koncertných sál. Intenzívne sa venuje aj naštudovávaniu a propagácii slovenskej hudobnej tvorby. V roku 2011 Ladislav Fančovič zhmotnil svoju dlhoročnú lásku k starému džezu tým, že založil, a umelecky vedie, swingový orchester Fats Jazz Band. FJB hrá autentickú hudbu 30-tych až 40-tych rokov minulého storočia z americkej, anglickej, nemeckej, ale i domácej proveniencie a raritou je, že hudobníci orchestra hrajú na originálne historické hudobné nástroje z 30-tych rokov, na ktoré túto hudbu hrávali aj jej súčasníci.

Ladislav Fančovič sa prejavuje ako všestranný umelec a okrem bravúrne zvládnutej hry na klavír rozšíril svoje pôsobenie aj o hru na saxofón. V roku 2014 založil saxofónové kvarteto Saxophone Syncopators, ktorého repertoárom sú originálne aranžmány hudobného žánru ragtime z rokov 1910 až 1920, kedy saxofón ako hudobný nástroj zažíval svoj najväčší vývoj, a stal sa veľkou inšpiráciou pre interpretov aj pre hudobných skladateľov. Taktiež však uvádzajú aj skladby tzv. vážnej hudby, ktoré boli pre toto zoskupenie napísali napr. skladatelia Alexander Glazunov, Jean Baptiste Singeleé, Jevgenij Iršai, Eugéne Bozza, Pierre Max Dubois, Claude Pascal a.i.

 

Ryszard Żołędziewski (Poľsko)

vyštudoval hru na saxofóne na Konzervatóriu v Berne vo Švajčiarsku v triede prof. Christiana Roellingera. Kompozíciu a súčasnú hudbu študoval u H.Pousseura a U.P.Schneidera. Na Hudobnej akadémii Karola Lipińskieho vo Vroclavi získal v triede profesora Mieczyslawa Stachura titul doktora umenia. Okrem toho postgraduálne vyštudoval aj manažment inštitúcií, vzdelávania a kultúry.

Ako sólista spolupracoval s mnohými európskymi orchestrami a vystupoval pod taktovkou dirigentov ako Volodimir Kiradjiev, Viesturs Ozols, Clemens Schuldt, Skrowaczewski, Péter Eötvös, Robert Kurdybach alebo Kaspar Zahnder. Uviedol niekoľko svetových premiér inovačnej literatúry pre saxofón. So saxofónovými recitálmi aj komornými súbormi účinkoval v Rakúsku, Francúzsku, Holandsku, Nemecku, Poľsku, Švajčiarsku, Lotyšsku, Slovensku, Ukrajine a v Taliansku.

Spolupracoval s mnohými veľkými súčasnými skladateľmi ako sú Andrea Csollány, Evalds Daugulis, Henry Kelder, Carlos Michans a svoje skladby mu venovalo mnoho skladateľov. Bol členom hudobného zoskupenia Kon‐Bern‐Sax‐Quartet a OML Saxophon Ensemble.

Súbežne s koncertnou činnosťou sa Richard Żołędziewski venuje aj pedagogickej práci a výskumu na Hudobnej akadémii Karola Lipińskiego vo Vroclavi. Je autorom niekoľkých publikácií o inovatívnych saxofónových technikách.

 

Hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia

Kontakt: www.rkcpd.sk


Diskusia