Spojená škola

Stabilizácia rozvodnej siete

Energia pre vzdelanie

6. október 2015 14:04

Spojená škola v Novákoch sa v roku 2014 zaradila medzi jednu z škôl v SR, spľňajúcich náročné podmienky pre zisk certifikátu Centrum odborného vzdelávania.

V rámci získanej certifikácie boli na škole vybudované nové špeciálne odborné učebne, čím ale stúpli energetické nároky na existujúcu rozvodnú sieť a hlavne jej stabilizáciu.

Cieľom predkladaného projektu "Stabilizácia rozvodnej siete" bolo  zakúpenie stabilizátorov napäťovej sústavy a záložných zdrojov, ktoré by zabezpečovali bezproblémové chod multimediálnych špecializovaných učební. Vďaka finančnej podpore Slovenských elektrární, spoločnosti skupiny Enel bola vybavená multimediálna učebňa technického kreslenia a mechatroniky prepäťovými ochranami a centrálnym programovateľným záložným zdrojom. Tým sa podstatnou mierou zvýšila kvalita práce a edukatívnej činnosti profesorov i študentov.

 


Diskusia