Klub priateľov SNG

Sen vs. skutočnosť – výstava SNG

Energia pre kultúru

20. október 2016 09:57

Umenie a propaganda rokov 1939-1945. Od 20. októbra 2016 do 26. februára 2017 v Esterházyho paláci, Bratislava.

Obdobie existencie slovenského štátu (1939 – 1945) patrí k najkontroverznejším obdobiam našich novodobých dejín.

V poslednom čase vyšiel celý rad publikácií, ktorý sa venuje vývoju slovenskej spoločnosti v tomto období z rôznych aspektov (politické, hospodárske dejiny, holokaust); dodnes však nevznikla publikácia, resp. iné odborné výstupy, ktoré by komplexnejšie interpretovali dejiny výtvarného umenia a vizuálnu kultúru tohto obdobia.

Výstava so sprievodným katalógom mapuje postavenie a premeny podôb a funkcií umenia, vizuálnej kultúry a propagandy v rokoch existencie slovenského štátu. Jej kurátorkami sú Katarína Bajcurová, Petra Hanáková a Bohunka Koklesová.

Cieľom výstavy je ukázať paradoxy fungovania vizuálneho umenia v sieti doteraz viac či menej tabuizovaných kontextov, ideologických a sociokultúrnych väzieb v rámci vtedajšieho režimu v celej žánrovej šírke – maliarstvo, sochárstvo, kresba, grafika, fotografia, film, úžitkové umenie a dizajn.

Snahou kurátoriek je tiež reflektovať možnú závislosť – ne-závislosť (autonómnosť) umenia od spoločnosti (štátu, moci), špecifiká výtvarnej prevádzky, problematiku propagandy či vizuálnej kultúry každodenného života.

KEDY: 20. október 2016 – 26. február 2017
KDE: Esterházyho palác, 2., 3. poschodie, Bratislava

Výstavu Sen × skutočnosť. Umenie & propaganda 1939 – 1945 finančne podporili: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratislavský samosprávny kraj. Výstava je súčasťou Mesiaca fotografie a jej hlavným partnerom sú Slovenské elektrárne.

 

Pozrite si fotoreport z inštalácie výstavy Sen × skutočnosť. Umenie & propaganda 1939 – 1945, ktorú pre vás otvoríme už túto stredu o 17.00! Foto: Peter Gáll

Posted by SNG – Slovenská národná galéria on Monday, October 17, 2016

Diskusia