Energia pre kultúru

29. február 2016 15:52

Martina Pauleová - Solárová vo svojich obrazoch odkryje tú časť reality, ktorú vy sami na prvý pohľad nezbadáte,či už sú to zátišia, krajinomaľba alebo portréty

RETROSPEKTÍVA

Výstava obrazov Mgr. art. Martiny Pauleovej - Solárovej

Martina Pauleová - Solárová (*1972) prvé roky prežila v Handlovej, neskôr v Nedožeroch Brezanoch. Vyštudovala na Gymnázium V.B. Nedožerského v Prievidzi (1990) a na VŠVU v Bratislave - ateliér klasickej maľby u profesora Jána Bergera (1998). S manželom a tromi synmi žije a pôsobí v Bratislave.

Tvorbu Martiny Pauleovej - Solárovej charakterizuje odkrývanie na prvý pohľad nepostrehnuteľnej vrstvy reality, či už sú to zátišia, krajinomaľba alebo portréty. Odkrýva dobrodružstvá s vibráciami s nekonečnou amplitúdou, na prvý pohľad statické. Tieto dobrodružstvá sa k divákovi nedobýjajú násilím. Musí sa vybrať hľadať ich sám, s tichou trpezlivosťou, aby sa nerozplynuli šmahom dychtivej ruky.

Vernisáž: 2. marec o 17:00 v galérii Regionart pri RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19

www.rkcpd.sk

 


Diskusia